Ücret Teo. ve Ücret Pol.


Dersin İçeriği

Derste öncelikle pratik ücretlere ilişkin konular üzerinde durulacak ve Türkiye’ye atıflar yapılacaktır. Daha sonra, öğrencileri ücret teorileri konusundaki farklı yaklaşımlar üzerinde bilgili kılmak amacıyla tarihsel bir perspektifle ücret teorileri anlatılacaktır. Son olarak küreselleşmenin ücret politikaları üzerindeki etkilerinin altı çizilerek ücret politikaları anlatılacaktır.

Ders planına ve derste işlenecek kaynakların listesine ulaşmak için tıklayınız