Özgeçmiş

Yrd. Doç. Dr. Osman TEZGEL

Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi      
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Tel:      +90 312 595 1348
GSM:  +90 530 380 0736
               otezgel@gmail.com


KİŞİSEL BİLGİLER

Cinsiyeti: Erkek
Uyruğu: T.C.
Doğum Yeri: Ankara/ Türkiye
Doğum Tarihi: 1980
Nüfus: Ayvalık / Balıkesir 

Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi

EĞİTİM 

Doktora: (2004- 2010)   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı,
Genel Akademik Ortalama: 3,50/4.00
Tez başlığı: “Çağdaş Fabrika Sisteminin Doğuşu ve Günümüze Gelene Kadar Geçirdiği Evreler
Danışman: Prof. Dr. Pars Esin

Yüksek Lisans (2001-2004)   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
Genel Akademik Ortalama: 3,60/4.00
Tez başlığı: “Türkiye’de 1980 Sonrası İktisat Politikalarının Gelir Dağılımına Etkisi” Danışman: Doç. Dr. Berrin Ceylan Ataman

Lisans (1997-2001)   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

MESLEKİ  DENEYİM

Yardımcı Doçent (Kasım 2017 – halen) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Doktora Sonrası Misafir Araştırmacı- Postdoc (Şubat – Ağustos 2013):Sosyal Politika” Eberhard Karls Tübingen Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Enstitüsü. (Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, Instituts für Politikwissenschaft) Danışman: Prof. Dr. Daniel Buhr

Doktor (Ağustos 2010 – 2017) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi (Ocak 2002 – Ağustos 2010) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı  
                                                               
YABANCI DİL

İngilizce: İleri Düzey (KPDS 91,25)
Almanca: Orta Düzey (Mittelstufe, A-2, B-1. Deutsch K.. Kurs, Uni.Tübingen)

BURSLAR VE ÖDÜLLER

YÖK, Doktora Sonrası Araştırma Bursu, 1 Mart 2013 – 31 Aralık 2013.

YAYIN 

A - Alanında Yazılmış Makaleler

      a)  Uluslararası Hakemli Dergilerde Makaleler

Tezgel, Osman. ve Ş. Gökbayrak (2013) “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Women’s Social Inclusion in Turkey” İş Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi (15 /4), 39-59

      b)  Ulusal Hakemli Dergilerde Makaleler

Tezgel, Osman. (2013) “Manüfaktürün Ortaya Çıkışı ve Fabrika Üretimine Geçişte Manüfaktürün Rolü: Emek Süreci Bağlamında Bir Değerlendirme” Çalışma İlişkileri Dergisi, (4/1), 98-114

      c)  Diğer Dergilerde Makaleler

Tezgel, Osman. (2017) “10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi: “Gençler On yıldır Sosyal Politikayı Tartışıyor!” Liman – İş Dergisi, Sayı 1, Aralık

B - Alanında Yazılmış Kitap ve Kitap Bölümleri

a) Uluslararası Kitap ve Kitap Bölümleri

Tezgel, Osman (2015) "An Assessment on Minimum Wages in Turkey From an Inequality Perspective During the 2000s." Employment and Equity içinde (ed. Berrin Ceylan Ataman & Risa Lieberwitz) ILO Publications, p: 133- 150, ILO Yayınları, Ankara – Genava

b) Ulusal Kitap ve Kitap Bölümleri

Tezgel, Osman. (2013) “Sosyal Politika” Sendikacılık Akademisi 2 içinde AÜ SBF SPAUM, TÜRK İŞ yayınları

C - Çeviri

Alcock, P., Erskine, A. and May, M. (2008) The Student's Companion to Social Policy, Oxford, Blackwell, (Barış Yıldırım, Boran Ali Mercan, Onur Can Taştan, Şenay Gökbayrak ile birlikte) (2011)

Sengenberger, Werner (2013) “The International Labor Organization: Goals, Functions and Political Impact” Uluslararası Çalışma Örgütü: Amaçları, İşlevleri ve Politik EtkileriFriedrich-Ebert-Stiftung Yayınları, Berlin, Almanya. (2014)

D- Proje

Tezgel, Osman vd. (2016)Türkiye’de Göçmen İşgücüne Yönelik Arz ve Talebin Sektörler Bazında Değerlendirilmesi, Geçici ve Döngüsel Göç Bağlamında Mevsimlik Göçmen İşçilerin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Analizi Projesi” Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, (Yayımlanmamış Proje Raporu) 392 sf, Ankara

BİLDİRİ- PANEL- KONFERANS

A- Uluslararası Bildiri - Panel – Konferans

Workshop on Employment and Equity, 2015. "An Assessment on Minimum Wages In Turkey From An Inequality Perspective During The 2000s". 17- 21 Haziran 2015, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship, (WCTIE 2015) “The Effects of Technological Innovation Policies on the Turkish Labor Market 28 - 30 Mayıs 2015, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 

International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT 2015), The Information and Communication Technologies (ICT) in Turkish Labor Market: A Comparative Analyses 28 – 29 Nisan 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara 

Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact, “The Effects of Gender Inequalities in Labor Market and Social Security System on the Women’s Social Inclusion in Turkey” 8-12 Temmuz 2012, Stockholm, İsveç, (Doç. Dr. Şenay Gökbayrak ile birlikte)

B- Ulusal Bildiri - Panel - Konferans

ÇASGEM, Esnek Çalışma Çalıştayı “Esnek Çalışma: Tanımı ve Sosyal Taraflar Açısından Değerlendirilmesi”.  26.12.2013

VERİLEN DERSLER VE EĞİTİMLER

A- Fakültede Yürütülen Ders ve Seminerler

a)   Türkçe Yürütülen Dersler

·   Sosyal Politika I, (AÜ SBF ÇEEİ- II. Sınıf) Güz Dönemi, 2011- 2017
·   Sosyal Politika II, (AÜ SBF ÇEEİ- II. Sınıf) Güz Dönemi, 2017
·   Ücret Teorileri ve Ücret Politikaları (AÜ SBF ÇEEİ- III. Sınıf) Bahar Dönemi, 2014- 2017,
·   Çalışma Ekonomisi (AÜ SBF ÇEEİ- II. Sınıf) (Prof. Dr. Berrin Ataman ile birlikte)
·   İktisadi ve Sosyal Açıdan Günümüz Türkiye’si (AÜ SBF ÇEEİ – IV. Sınıf) 2016 – 2017  Bahar Dönemi (Prof. Dr. Müge Ersoy Kart vd. ile birlikte)
·   Sosyal Politika Tarihi Semineri I ve II (AÜ SBF ÇEEİ- III.ve IV. Sınıf, AÜ SBF ÇEEİ Yüksek Lisans) 2001- 2017
·   İşgücü Piyasası Analizi Semineri I ve II (AÜ SBF ÇEEİ- III. ve IV. Sınıf, AÜ SBF ÇEEİ Yüksek Lisans) 2001- 2015

b)   İngilizce Yürütülen Dersler

·       European Employment and Social Policy, Erasmus & Exchange Students Course, 2014 – 2016
·       Labor Market Analysis, Erasmus & Exchange Students Course, 2014 - 2017

B- Sertifikalı Eğitim Programlarında Eğitmenlik
a)   Türkçe Yürütülen Eğitimler

“Avrupa Birliğinde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Programı, 27.12.2016 ATAUM

“Avrupa Birliğinde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Programı, 17.03.2016 ATAUM

“Avrupa Birliğinde Sosyal Koruma ve Sosyal İçerme” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Eğitim Programı, 28.12.2015 ATAUM

“Sosyal Politika” (Türk-İş – SBF SPAUM) Sendikacılık Akademisi Eğitim Programı (Kasım 2012- Ocak 2013)

“İşyeri Ziyaretleri” (Anküsem ve İş-Kur) İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitim Programı (Eylül- Aralık 2011)

b) İngilizce Yürütülen Eğitimler

“Industrial Relations in Turkey: Definition and History” Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) – MEMUR SEN - SESRIC Uluslararası Sendikacılık Eğitimi, 27 Nisan 2017

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

A-   İdari Görevler

·  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkan Yardımcısı, 2017 - halen

·    Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası Akademik İşbirliği Ofisi Koordinatörü, 2015- halen

·  Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Web Sitesi Koordinatörü, 2009 – 2017

·   Ankara Üniversitesi 2014 Türk- Alman Bilim Yılı Komisyonu Üyesi

B-      Akademik Görevler

·  10. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” Düzenleme Kurulu Başkanı, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 19 – 20 Ekim 2017

·     International Seminar on Social, Economic and Legal Framework between the EU, Turkey and Germany Düzenleme Kurulu Başkanı, Ludwigsburg University of Applied Sciences – A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ludwigsburg, Almanya 26.11.2016 – 02.12.2016

·    Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü- 2016 Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

·      9. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 20 – 21 Ekim 2016

·  “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü- 2015 Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 

·    8. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 22 – 23 Ekim 2015

·  Workshop on Employment and Equity Düzenleme Kurulu Üyeliği, Cornell University, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara 17 – 21 Haziran 2015

·  Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2014 Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2014

·   7. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 23 – 24 Ekim 2014

·  Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2013 Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2013

·  6. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 24 – 25 Ekim 2013

·  Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü - 2012 Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2012

·   “5. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi” Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 11– 12 Ekim 2012

· “Ulusal İstihdam Stratejisi Sempozyumu”Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13 Nisan 2012

·  Göç ve Kadın Emeği Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 28 Kasım 2011

·  4. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13 – 14 Ekim 2011

· Geçmişen Günümüze Kadın Emeği Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 25 Ekim 2010

·   3. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 14 – 15 Ekim 2010

·  ILO Temel Haklar Bildirgesi ve Türkiye’de Çalışma Yaşamı Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 9 Kasım 2009

·   2. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 22 – 23 Ekim 2009 

· “Sendikal Hak ve Özgürlükler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi 28 Kasım 2008

·  Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, 16–17 Ekim 2008 

· Prof. Dr. Cahit Talas Anısına Güncel Sosyal Politika Tartışmaları” (ed. Berrin C. Ataman), SPAUM, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 2007. Yazı Kurulu Üyeliği