Sosyal Politika 1


(Görsel: www.thinglink.com)

Sosyal Politika 1 dersi kapsamında öncelikle "sosyal politika" kavramı ele alınacak ve bu kavram ortaya çıkış koşulları içerisinde tanımlanacaktır. Sosyal politikanın ortaya çıkış süreci, dönemsel olarak üretim ve emek süreçleri ile birlikte ele alınarak; işçi sınıfının ortaya çıkış koşulları, makineli üretim ve fabrika sisteminin emek süreci bağlamında yarattığı değişiklikler değerlendirilecektir. Sanayi Devrimi ile birlikte, sosyal politikanın gelişimi ülke örnekleri bağlamında ele alınacaktır. Sosyal politikanın tarihsel gelişimi içerisinde çeşitli görüşlerin sosyal politikaya nasıl yaklaştığı ve sosyal politikanın da bu görüşlerden nasıl etkilendiği ayrıntılı biçimde değerlendirilecektir.

Dersin vize sonrası bölümünde ise üretim ve emek süreçlerindeki dönüşüm 20. yüzyıl itibariyle ele alınacaktır. Fabrika sistemi içerisinde ortaya çıkan çeşitli akımların Refah Devleti ile ilişkileri ve böylece modern anlamda sosyal politikanın hangi koşullarda ortaya çıktığı değerlendirilecektir. Dersin son bölümünde ise modern anlamda sosyal politikanın içerdiği çeşitli toplumsal gruplara yönelik politikalar bütünsel olarak ele alınacaktır.

Ders kapsamında gönüllü öğrencilerden oluşacak bir okuma grubunun, bir ders saatinde, sosyal politikayla ilgili bir edebi eseri sunarak dersin öğrencilere akademik anlamda katkı sunmasının yanı sıra edebi anlamda da bir getirisinin olması hedeflenmektedir.

Ders planına ve derste işlenecek kaynakların listesine ulaşmak için tıklayınız